Revitalizace hřbitova

Malý vesnický hřbitov ve středních Čechách s barokní kaplí uprostřed je intenzivně používaný ale nedostatečná údržba se projevila v jeho zanedbaném stavu. Studie revitalizace navrhuje celkovou opravu s vyjímkou kaple, která v majetku obce není. Vstup na hřbitov bude osazen novou kovanou bránou. Opravena bude ústřední cesta od vstupní brány k barokní kapli. Mnoho let nepoužívaná márnice bude rekonstruována na kolumbárium. Na volné ploše v rohu hřbitova je navrženo lapidárium pro umístění umělecky cenných náhrobků z hrobů, které se již nikdo nestará. Navrhované zásahy hřbitov razantně nemění, ale po opravě by mohl být důstojnějším místem odpočinku pro naše předky.

Tým: Vladimír Balda, Michaela Maštrlová, Lucie Staňková
Místo: Osenice
Projekt: 2022
Investor: Obec Dětenice
Krajinářský architekt: Studio zeleno – Lucie Baldová, Kristyna Gotvaldová