Oranžérie v zámeckém parku

Pěstování cizokrajných rostlin v zámeckých oranžériích bylo důležité, ale druhotné. Oranžérie byly především místem společenského setkávání a sebeprezentace. Ukazovaly společenské postavení a movitost svého majitele. Vznikaly tak stavby účelné a technicky vyspělé, ale i architektonicky vznosné a reprezentativní.

Oranžérie, která je součástí areálu zámku v Zahrádkách, není řadu let využívána. Záměrem vlastníka je zpřístupnit celý areál veřejnosti. Oranžérie by se měla stát výchozím místem, kde návštěvníci najdou základní informace o zámku, zahradě i vlastníkovi Karlově univerzitě. Atraktivní stavba se pro tento účel nabízí, protože může nabídnout reprezentativní prostory pro kulturní a společenské akce.

Tým: Vladimír Balda, Daniela Kvapilová, Lucie Staňková 

Místo: Zahrádky                                                                                                            

Projekt: 2021                                                                                                  

Investor: Karlova univerzita