Obnova parku

V roce 1926 byl areál Jedličkova ústavu v Liberce rozšířen nákupem sousedních pozemků. Na nových pozemcích na svazích údolí Ruprechtického potoka byla vybudována zahrada podle promyšleného plánu. Po roce 1945 přestala být bohužel udržována a postupně zanikly pěší cesty i malé jezírko s vodotryskem. Projekt opravy respektuje původní rozvržení zahrady a navržené rozšíření navazuje na původní plán zahrady. Budou obnoveny pěší trasy a jezírko v dolní části zahrady. Nové cesty zpřístupní i dosud nepřístupné části zahrady. Propojí horní úroveň areálu ústavu s údolím potoka.

Tým: Vladimír Balda, Lucie Baldová, Matyáš Kytka, Lucie Staňková
Místo: Liberec
Projekt: 2021
Investor: Jedličkův ústav v Liberci