Obecní dům Koruna a nová náves

Z bývalého hostince v Bílém Potoce zbyla pouze jedna část. Hostinec Koruna (Zum Krone) tvořily původně tři propojené stavby umístěné podél hlavní cesty. První byla dřevěná romantická veranda, prostřední byl vlastní hostinec a skupinu zakončoval společenský sálem. V roce 1996 hostinec vyhořel a provoz již nebyl obnoven. Stavba chátrala a postupně byla zbourána veranda i hostinec. Návrh představuje využití jediné dochované stavby pro funkci obecního domu. V přízemí budovy se sálem je navržena obecní knihovna a komerční provozovna. V patře umístěný sál bude obnoven v původní velikosti. V podkroví jsou navrženy klubovny pro spolkovou činnost. Pro přístup do podlaží slouží nová přístavba se schodištěm a výtahem. V přístavbě jsou umístěné toalety pro návštěvníky i zaměstnance. Přístavba má nosnou konstrukci z betonu a proskleným plochám fasády je předsazená dřevěná hrázděná konstrukce se skleněnou výplní. Na volných plochách po zbořených stavbách vznikne nová náves, která v obci dosud chybí.

Tým: Vladimír Balda, Matyáš Kytka
Místo: Bílý Potok
Projekt: 2019
Investor: Obec Bílý Potok