Náměstí ve Frýdlantu

Cílem návrhu rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vrátit hlavnímu veřejného prostoru města jeho původní funkci. Náměstí má být místem pro svobodné setkávání obyvatel města s možností realizace nejrůznějších společenských aktivit. Použitím rozdílných typů dlažeb a druhů kamene byly v ploše náměstí vyznačeny části s rozdílnými funkcemi. Centrální část náměstí, s plochou vydlážděnou v přesném tvaru obdélníku, je ponechána zcela volná s výjimkou kašny se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna má podobu mělké kamenné mísy s vodou přetékající přes její hranu. Dochovaná  bronzová socha z roku 1914 stojí na samostatném podstavci mimo kašnu. Spolu s novou kašnou je dominantou náměstí.

Předprostor před radnicí je reprezentativní částí náměstí s velkolepou fasádou na pozadí a na straně lemovanou vlajkoslávou. Na protilehlém konci náměstí je pobytová část se stromy a lavičkami.

Rekonstrukce náměstí byla v roce 2016 oceněna Českou cenou za architekturu.

Tým: Vladimír Balda, Jiří Janďourek
Místo: Frýdlant
Realizace: 2011
Investor: Město Frýdlant