Náměstí v České lípě

Škroupovo náměstí je druhý nejvýznamnější veřejný prostor v urbanistické struktuře České Lípy. Neměl byl konkurovat nebo duplikovat některé funkcí hlavního náměstí T.G.M. Role Škroupova náměstí může spočívat v rozšíření nabídky veřejných prostranství. Návrh nové podoby náměstí se snaží vytvořit kvalitní veřejné prostranství uspokojující potřeby dnešních i budoucích obyvatel města. Současně chce nenásilně připomenout historické podoby a funkce tohoto pro město velmi významného prostoru.

Tým: Vladimír Balda, Lucie Baldová, Jakub Hlaváč (UNIONARCH), Matyáš Kytka
Místo: Česká Lípa
Architektonická soutěž: 2020
Investor: Město Česká Lípa