Sportovní hala

Skoky na trampolíně mají v Liberci mnohaletou tradici podpořenou řadou sportovních úspěchů. Studie Trampolínového a sportovního centra ověřuje záměr investora vybudovat nový areál pro výkonnostní i zájmový sport. Centrum není určeno pro jeden druh sportu, ale mělo by nabídnout prostory pro další sportovní odvětví a také relaxaci.

Tým: Vladimír Balda, Michaela Maštrlová
Místo: Liberec
Projekt: 2022
Investor: MPT Liberec, s.r.o.