Rekonstrukce Obecního úřadu

Samostatnou budovu má obecní úřad v Oldřichově v Hájích teprve od roku 1926. Do té doby vykonával každý starosta svůj úřad ve svém vlastním obytném domě. Budova úřadu prošla ve své stoleté historii řadou větších či menších oprav, ale současný stav je zjevně neuspokojivý a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Navržené opravy a stavební úpravy v co největší míře využívají současné objekt, bez většího bourání nebo dostavování. Výsledkem by měl být úřad dobře sloužící občanům a důstojně reprezentující obec.

Tým: Vladimír Balda, Daniela Kvapilová, Michaela Maštrlová
Místo: Oldřichov v Hájích
Projekt: 2023
Investor: Obec Oldřichov v Hájích