Oprava stodoly

Více než 150 let stará zemědělská stavba má za sebou pohnutou historii. V průběhu let byla stodola zvětšena. Změnilo se její využití pro výrobní účely. Nakonec byla majetkově oddělena od původního statku a stala se samostatnou stavbou na vlastním pozemku. Navržená oprava uvádí stavbu do její původní podoby z vnějšku. Uvnitř stodoly je navrženo přízemní rekreační bydlení. Vnitřní vestavba je rozdělena na dvě samostatné části, aby se zachoval volný prostor maltu ve středu stodoly. Při otevřených vratech poslouží mlat jako krytá terasa a při zavřených vratech se o něj rozšíří obytné místnosti vestavby.

Tým: Vladimír Balda, Daniela Kvapilová
Místo: Předlánce
Projekt: 2021
Investor: soukromý investor