Vila Emila Simona v Hejnicích

Autorství Simonovi vily v Hejnicích je připisováno významnému drážďanskému architektovi Rudolfu Bitzanovi. Jedná se o unikátní stavbu ze začátku 20. století s pozoruhodně zachovanými interiéry. Vila byla dlouho využívána jako školka, ale po přestěhování dětí do nové budovy se pro stavbu hledá vhodné využití. Studie ověřuje využití vily pro městskou knihovnu s dalšími prostory pro kulturní a spolkovou činnost. Navrhované úpravy se snaží najít soulad nového funkce s historickou hodnotou stavby, protože se s jistotou dají předpokládat četné návštěvy zájemců o dílo architekta Bitzana nebo modernistickou architekturu obecně.

Tým: Vladimír Balda, Daniela Kvapilová, Matyáš Kytka, Michaela Maštrlová
Místo: Hejnice
Projekt: 2022
Investor: Město Hejnice