Laboratoře pro doktorské studium

Kampus Technické univerzity v Liberci je umístěn v zastavěné části města s omezenými možnostmi dalšího růstu. Pro svůj další rozvoj musí proto univerzita hledat kapacitu uvnitř areálu. Stávající budovy jsou upravovány a přestavovány podle aktuálních požadavků a potřeb školy. Přestavbou stávající budovy vznikly i nové laboratoře pro studenty doktorského studia Fakulty umění a architektury (FUA).

Budova s novými laboratořemi je více než kterákoliv jiná spojena s historií liberecké vysoké školy. Byla postavena spolu s menzou jako jeden ze tří bloků kolejí pro ubytování narůstajícího počtu studentů. Vysoká škola strojní a textilní v Liberci byla založená roce 1953 a koleje byly jedny z prvních staveb, které byly pro potřeby nové školy postaveny. Po sametové revoluci v roce 1989 začaly na univerzitě vznikat další fakulty a prostor pro výuku se začalo znovu nedostávat. Jednou z možností získání nových prostor byla přestavba stávajících kolejí. Zrušení ubytování umožnila výstavba nových studentských kolejí v jiné části města. Důkladně byla zrekonstruována i menza, která byla dostavěna o prostorný ateliér pro studenty nové fakulty architektury.

Spolu s otevřením nového studijního programu na Fakultě umění a architektury vyvstala pro fakultu potřeba dalších prostor. Pro doktorandské laboratoře bylo vybráno poslední podlaží v bloku původních kolejích. Podlaží má dostatečnou velikost a dobrou návaznost na další prostory fakulty. 

Nové laboratoře plně využívají poslední podlaží budovy. Na protilehlých koncích budovy jsou situovány dvě propojené dílny a společné pracoviště studentů. Střední část je vyhrazena pro nezbytné zázemí a společný vstup do laboratoří. Při přestavbě byl původní dřevěný krov nahrazen ocelovou konstrukcí. Střechu ukončuje nový světlík jdoucí po celé délce střechy.

Kvůli požární bezpečnosti nemohla být ocelová konstrukce v interiéru více odhalena a zůstává v interiéru viditelná pouze částečně. Instalační rozvody pro stroje a zařízení jsou zavěšeny na vodorovných táhlech konstrukce.

Modulový systém rozvodů elektřiny a stlačeného vzduchu umožňuje v průběhu času změnu rozložení strojů. Na jižní polovinu střechy budou v budoucnu instalovány fotovoltaické panely.

Tým: Vladimír Balda
Místo: Liberec
Realizace: 2023
Investor: Technická univerzita v Liberci